Twój biznes w pigułce


Wyobraźmy sobie powrót do biura po wakacjach, pierwszy rzut oka na wyniki i uśmiech rysuje się na naszej twarzy! Sprzedaż jest na zakładanej wysokości, marża wzrosła o 2%, a kapitał pracujący obniżył się, więc mamy więcej gotówki do dyspozycji. Co więcej, wierzytelności zmniejszyły się, ale sprzedaż wzrosła!

 

W jaki sposób ściągalność należności uległa poprawie?! Co się stało podczas naszej nieobecności?! Wygląda na to, że nasi pracownicy wreszcie znaleźli sekretne dźwignie do sukcesu. Nareszcie zrozumieli strategiczne podejście do biznesu, które próbowaliśmy im wpoić przez ostatnie 18 miesięcy.

 

Ta sytuacja może wydawać się niespełnionym marzeniem, jednak jest możliwym zdarzeniem w przedsiębiorstwach, które zdecydowały się wprowadzić i zastosować  planszowe symulacje biznesu jako reguły prowadzące do sukcesu. Podczas trwających 1-2 dni symulacji pracownicy odkrywają fakty i liczby, na których są oparte decyzje zarządu; co jest dobre, a co złe dla przedsiębiorstwa oraz jak sukces firmy jest mierzony przy użyciu terminów finansowych. Zrozumienie podstawowych wskaźników wydajności i czynników warunkujących rozwój naszego przedsiębiorstwa motywuje pracowników do zwiększenia efektywności własnej pracy.

Planszowe symulacje biznesu są wykorzystywane na świecie od 35 lat i powszechnie używane zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i szkołach, w postaci szkoleń zawodowych czy też w ogólnej edukacji. Generalnie symulacje pozwalają uczestnikom zrozumieć działanie przedsiębiorstwa; jakie zyski/straty generuje i jakie decyzje powinno się podjąć w specyficznych sytuacjach biznesowych.

 

Dlaczego planszowe symulacje biznesu są tak skuteczne?!

Jaki sekret kryje się za tym pomysłem?!

Głównym czynnikiem jest nauka nie przez słuchanie, ale przez bezpośredni udział w procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. Konfucjusz, starożytny chiński filozof mawiał:

 

 „Co słyszę – zapominam, co widzę – pamiętam, co robię – rozumiem”.

 

Jeśli uczestnicy mogą doświadczyć „realnego świata” w mniej skomplikowany sposób,  jest bardzo prawdopodobne, że przemówi to do nich. Dzięki temu zdobyte umiejętności i wiedzę przeniosą i wykorzystają w swojej pracy.

 

Indywidualnie przystosowane symulacje – potencjalną siłą napędową przedsiębiorstwa.

Od 1997 roku BTI Germany rozwija i wprowadza planszowe symulacje biznesu do przedsiębiorstw i szkół. Przez ostanie 14 lat, ponad 250 000 uczestników zapoznało się z produktami BTI, które stało się wiodącym producentem gier biznesowych przystosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa. BTI opracowało gry przystosowane do wielu gałęzi przemysłu, od służby zdrowia, motoryzację, po przemysł żywnościowy czy naftowy. W tym czasie zostało opracowanych ponad 100 rozwiązań dla przedsiębiorstw, a liczba ta wciąż rośnie!

 

Przystosowane do danego przedsiębiorstwa rozwiązania zwykle przedstawiają cały biznes precyzyjnie i zwięźle, od dostawców do klientów, od marketingu do sprzedaży, od działu zakupów do logistyki. Gry mogą również bazować na specyficznych projektach, gdy przedsiębiorstwo wprowadza udoskonalenia lub zmiany w prowadzeniu działalności.

Indywidualnie przystosowane symulacje są idealnym pomysłem, gdy:

 

  • potrzebujesz przedstawić przedsiębiorstwo jako całość (dobrze współpracujący organizm)  przed nowymi pracownikami.

Wiele przedsiębiorstw używa symulacji biznesowych jako wsparcie przy rekrutacji pracowników. Atmosfera w czasie gry kreuje idealne możliwości do stworzenia relacji z potencjalnym pracownikiem. Symulacje biznesowe są również doskonałą alternatywą dla klasycznych Assessment Centres.

  • oczekujesz, aby wszyscy pracownicy zrozumieli jak działa przedsiębiorstwo jako całość.

„Możesz ulepszyć tylko to, co rozumiesz”. To jest główna myśl symulacji biznesowych. Ludzie, nie systemy, generują przychody. Wszyscy pracownicy powinni rozumieć działalność przedsiębiorstwa, aby móc dać z siebie więcej. Kluczowe wskaźniki wydajności, przepływy pieniężne, zarządzanie kapitałem obrotowym, lojalność klientów, strategie cenowe, utrzymywanie marży, rabaty oraz odpowiednie wykorzystanie tych wszystkich zagadnień jednocześnie są przedstawione w łatwy i przyjemy sposób, aby zmotywować uczestników do zwiększenia ich zaangażowania w działalność przedsiębiorstwa.

  • potrzebujesz wprowadzić strategiczne zmiany do przedsiębiorstwie.

Wprowadzanie zmian wymaga odpowiednich narzędzi, aby dotrzeć do wszystkich pracowników. Niektórzy mogą być niechętni i odporni na nowe metody pracy, jeżeli nie zrozumieją dlaczego zmiany są konieczne i jak mogą zwiększyć efektywność ich codziennej pracy. Symulacje Biznesowe są bardzo efektywne i wydajne w przekazywaniu informacji w przedsiębiorstwie. Dzięki nim wiele osób w prosty i szybki sposób może zapoznać się ze zmianami. Dodatkowo jeżeli symulacja jest dobrze zaprojektowana to ryzyko niezrozumienia praktycznie nie istnieje.

  • potrzebujesz wspólnej dla wszystkich pracowników platformy do nauki na temat biznesu poprzez typowe, coroczne szkolenia.
    Jest wiele kwestii i perspektyw, które mogą być przedstawione i przedyskutowane z uczestnikami. Jednak wszystkie zawsze mają jeden cel: W jaki sposób możemy poprawić nasze wyniki? (I uchronić szkolenia przed nudą). Koncepcja Life-long learning w korporacyjnym świecie jest coraz bardziej powiązana z podstawami wiedzy na temat zarządzania, nie zmienia to całego procesu szkolenia, ale otwiera drogę Planszowym Symulacjom Biznesu.

 

Zaprojektuj swoją własną symulację - oferta szkoleń zamkniętych


Podstawą w projektowaniu nowych symulacji jest współpraca z klientem. Każda organizacja jest inna i ma własne potrzeby. Zaprojektowane rozwiązanie musi uchwycić „duszę” biznesu i utożsamiać się z przedsiębiorstwem. Ważne jest, aby pokazać jak know- how i potrzeby różnych interesariuszy łączą się w całość.


Stopień skomplikowania symulacji jest złożoną sprawą. Jeśli proces wdrażania będzie zbyt zawiły, to uczestnicy mogą mieć problem ze zrozumieniem przesłania płynącego z symulacji i będą zbyt zaangażowani w detale związane z grą. Natomiast, jeżeli proces będzie zbyt prosty i nie będzie wyzwaniem dla uczestników, to mogą uznać to za niegodne ich uwagi. Z naszych doświadczeń wynika, że wprowadzenie zbyt wielu detali powoduje, że uczestnicy nie są w stanie pojąć wszystkiego w ograniczonym czasie symulacji. Dlatego tworzymy je w maksymalnie przystępny dla uczestników sposób.


Wygląd i oprawa symulacji są równie ważnymi czynnikami. Wizualizacja jest kluczowa przy zapamiętywaniu faktów. Terminologia firmowa i specyficzne nazwy sprawiają, że uczestnicy utożsamiają się z symulacją i mówią: „Przecież to jest nasze przedsiębiorstwo”.


Czas trwania symulacji minimalnie może wynosić 1 dzień. Poruszenie wszystkich kwestii w krótszym czasie jest niemożliwe do zrobienia. Z naszego doświadczenie wynika, że górną granicą są 3 dni. Dla pracowników trudne jest opuszczenie swojego stanowiska pracy na dłuższy okres.

 

Korzyści płynące z zastosowania symulacji:

  • są interaktywnym narzędziem wsparcia szkolenia, nie tylko prezentują fakty, ale również zapraszają do indywidualnych przemyśleń i odkryć - motywują i mobilizują;

  • umożliwiają bezpośredni transfer wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniu do codziennej pracy;

  • są wydajne czasowo i kosztowo - duża liczba ludzi może przejść przez szkolenie w krótkim okresie czasu.