PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - kreowanie własnej efektywności, kształcenie kompetencji i działań pro-biznesowych, zwiększających wydajność i rentowność firmy.
 

warsztat oparty o planszową symulację biznesu

Na bazie symulacji BUSINESS MANAGER™ może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń ukształtowany indywidualnie do potrzeb organizacji i jej specyfiki. Symulację BUSINESS MANAGER™ można łączyć i uzupełniać o tradycyjne szkolenia lub inne symulacje biznesowe.

 

Symulacja BUSINESS MANAGER™ może realizować różne cele rozwoju kompetencji oraz bieżących potrzeb edukacyjno-rozwojowych kadry menedżerskiej i pracowników i być ukształtowana indywidualnie do potrzeb organizacji.

 

Symulacja BUSINESS MANAGER™  jest wykorzystywana do tematyki: przedsiębiorczości, wdrażania wartości firmowych, kształtowania efektywnej współpracy w firmie, zarządzania w warunkach zmian, optymalizowania procesów firmowych, zarządzania kosztami i procesami firmowymi, realizacji celów biznesowych i strategii firmy, zwiększania wydajności i rentowności firmy.


Podstawowym celem warsztatu prowadzonego na bazie symulacji BUSINESS MANAGER™ jest zdobycie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw z zakresu:

 • przedsiębiorczości w myśleniu i działaniu strategicznym i operacyjnym;

 • efektywnego i rentownego operacyjnego działania;

 • brania odpowiedzialności za zarządzanie, wynik finansowy oraz personel;

 • zbudowania własnej strategii realizacji planów i zadań gwarantujących optymalną rentowność podejmowanych działań;

 • optymalizacji i wprowadzania zmian prowadzących do lepszych wyników rentowności podejmowanych działań.


Symulacja BUSINESS MANAGER™ kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanieoraz sprawia, że kadra menedżerska i pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania firmy. Celem symulacji jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu obranej strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność firmy. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje.

 


Symulacja BUSINESS MANAGER™ to prowadzenie i zarządzanie przedsiębiorstwem przez uczestników szkolenia przez 3 lata jej działalności. Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składają się: rachunek zysków i strat oraz bilans, rachunek przepływu kapitału, jak również wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowany jest zysk przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podejmowane przez nich działania i decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zysk firmy.
W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania firmy obrazują,
o ile poprawił się zysk i jak wzrosła wydajność i rentowność przedsiębiorstwa.


 

Celem symulacji BUSINESS MANAGER™ jest doskonalenie umiejętności efektywnego kreowania indywidualnej rzeczywistości biznesowej. Graficzne przedstawienie elementów struktury firmy oraz zasad jej funkcjonowania powoduje, że jest to najefektywniejsza metoda nauczania.

 


Podczas symulacji BUSINESS MANAGER™ uczestnicy przyswajają wiedzę ekonomiczną, którą będą mogli wykorzystać w swoich działań bieżących – operacyjnych dla optymalizacji procesów zarządczych, ale również dla potrzeb realizacji strategii długofalowych przedsiębiorstwa. Dzięki symulacji pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, amortyzacja, wskaźniki rentowności, koszty, marża, obrót, przychód, dochód, strata etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności i realizacji strategii krótko- i długoterminowej.


Symulacja ta umożliwia zwiększenie świadomości własnej roli w procesie organizacyjnym. W trakcie symulacji uczestnicy rozwijają i wzmacniają wiedzę oraz umiejętności z zakresu podwyższania wydajności i rentowności firmy. Wpływają na wynik firmy i wypracowują zmiany. Zdobywają wiedzę poprzez doświadczenie i sprawdzają ją w praktyce. Symulacja kształtuje planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie wydajności i rentowności zarządzanym projektem/kontraktem.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do programu kursu.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie symulacji:

 • W jaki sposób optymalizować własne działania, być przedsiębiorczym i myśleć pro-biznesowo?

 • Jak wpływać na podwyższanie efektywności własnych działań? Jakie narzędzia w tym celu stosować?

 • Co oznaczają pojęcia ekonomiczne i jak możemy się posługiwać w praktyce wskaźnikami ekonomicznymi?

 • Jak reagować na bieżące zmiany dotyczące realizacji celów i jak je wprowadzać?

 • W jaki sposób planować działania krótkoterminowe i długoterminowe prowadzące do zrealizowania planów i jak je przekładać na działania operacyjne?

 • Jak działać efektywnie w celu realizacji strategii krótko i długoterminowych przedsiębiorstwa?

 • Jak działać efektywnie w obszarze operacyjnych zadań?


Dzięki symulacji...

 • uczestnicy poznają podstawy przedsiębiorczości i dostrzegają swój wpływ na kształtowanie zysków firmy;

 • uczesnicy poznają procesy przedsiębiorstwa, identyfikują własną rolę w nim i wpływ swojej efektywności na całokształt wyników;

 • zostaną rozpoznane obszary koniecznych zmian we własnych obszarach umiejętności
  i kompetencji w celu realizacji strategii przedsiębiorstwa;

 • zostaną wypracowane konkretne propozycje zmian, które będzie można wdrożyć, aby zwiększyć efektywność działań i rentowność przedsiębiorstwa;

 • uczestnicy poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów firmy;

 • uczestnicy dowiiadują się po co i w jaki sposób optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa;

 • uczestnicy budują kolejność swoich działań w celu zrealizowania strategii
  i postawionych im planów;

 • uczestnicy dyskutują zagadnienie oczekiwań udziałowców firmy, które wyraża się poprzez wskaźniki rentowności charakterystyczne dla danej firmy;

 • jasne stają się konteksty makroekonomiczne, przekazywane w sposób praktyczny, a sama symulacja przebiega w atmosferze dobrej zabawy;

 • uczestnicy budują relacje z innymi osobami, biorącymi udział w symulacji, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości;

 • uczestnicy doskonale się bawią i integrują, a jednocześnie poprawiają komunikację wewnątrz firmy.


Symulacja BUSINESS MANAGER™:

 • wykorzystuje interaktywną współpracę wszystkich uczestników;

 • realizuje prostą zasadę: planujesz – działasz – analizujesz – usprawniasz - dzięki temu uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości, mogą rozwijać kreatywne myślenie i wypróbowywać wiele różnych rozwiązań – zarówno tych dobrych, jak i złych. Dlaczego? - Bo nie ponoszą konsekwencji ewentualnych błędów. Co dzięki temu zyskują?! Skuteczne rozwiązania do zastosowania w praktyce – tak, aby maksymalnie ograniczyć popełniane błędy w „realu”. Tak, aby budować i usprawniać!

 • jest elementem integracyjnym – buduje zespół, jednoczy wokół wspólnych celów;

 • kształtuje pożądane postawy i wartości firmowe oraz jest elementem wzmacniającym postawy pracownicze.