Prowadzący:


 Jerzy Niewiński


Dyrektor Zarządzający i współwłaściciel firmy szkoleniowej,  specjalizującej się w tworzeniu narzędzi szkoleniowych – symulacji i gier w formie planszowej lub komputerowej. Licencjonowany trener niemieckiej firmy szkoleniowej Schwaebisch Hall Traning GmbH, licencjonowany trener firmy BTI/ Germany GmbH - symulacje i gry strategiczne dla biznesu.


Doświadczeniem zawodowym silnie związany z branżą finansową i FMCG. Przez wiele lat dyrektor pionów sprzedaży oraz doradca zarządu w międzynarodowych firmach takich jak HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA, PBK Doradztwo Finansowe Sp. z o.o., BRE - Hestia Service Sp. z o.o., PTE Skarbiec-Emerytura SA, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Generale De Confiteria (Hiszpania).


Przez ostatnie 10 lat skupiony tylko na pracy trenerskiej. W ramach działalności rozwija projekty szkoleniowe z szerokiego zakresu umiejętności myślenia przedsiębiorczego, strategicznego, procesowego, a także zarządzania personelem i sprzedażą, szczególnie dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. Współautor książki „Gry szkoleniowe – praktyczny przewodnik”.

 

Jednocześnie specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów ( TtT ) dla trenerów, oczekujących poszerzenia wiedzy o biznesie i finansach.
 dr Jacek Furga

 

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (1983) oraz studiów podyplomowych Wielostronnych Stosunków Międzynarodowych na Akademii Nauk Społecznych (1988-89), Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Pieniądz i Bankowość na Uniwersytecie Warszawskim (1992-93). Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa w 1997r. W październiku 2003 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Specjalista rynku finansowania nieruchomości i wieloletni manager sektora bankowego. Odbył staże zawodowe w specjalistycznych instytucjach bankowych kredytu hipotecznego w Niemczech:

 

1991 - Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

1999 - HypoVereinsbank AG w Monachium

1999 - Westfalische Hypothekenbank AG w Dortmundzie.

 

Pracę w bankowości rozpoczął w roku 1991 w największej niemieckiej kasie budowlanej Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, pełniąc funkcje doradcy Zarządu, a następnie Dyrektora Przedstawicielstwa w Polsce. W latach 1995-1997 w roli eksperta Sejmu uczestniczył w procesie legislacyjnym Ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych.

 

Od początku 1999 roku rozpoczął pracę jako Członek Zarządu HYPO-Bank Polska SA koordynując proces przekształcania tego uniwersalnego banku w specjalistyczny bank hipoteczny -– HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA. W lutym 2001 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Bankowego na Prezesa Zarządu tego banku.

 

W latach 2003-2004 jako Wiceprezes Zarządu Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Budbank S.A. uczestniczył we wspólnym projekcie Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku PKO BP SA tworzenia nowego banku hipotecznego.

 

W latach 2004-2006 był Wiceprezesem Zarządu Śląskiego Banku Hipotecznego SA.

 

Niezależnie od kierowania bieżącą działalnością banków uczestniczył m.in. w pracach Związku Banków Polskich jako Członek Prezydium Komitetu ds Finansowania Nieruchomości (1999-2003) oraz w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, pełniąc Członka Rady Programowej Fundacji (2000-2006).

 

Był uczestnikiem wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji poświęconych finansowaniu nieruchomości oraz tematyce listów zastawnych. Od 6 lat jest wykładowcą Podyplomowego Studium na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Od maja 2006 roku jest Członkiem Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy Związku Banków Polskich, odpowiedzialnym za rozwój bazy danych i Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON.